Παιδαγωγικά Θέματα που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ

 • Συγγραφέας
  Δημοσιεύσεις
 • #208 Απάντηση

  Ομάδα διαχείρισης Forum
  Κλειδοκράτορας
 • #1020 Απάντηση

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Στην καρτέλα ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, τι δηλώνουμε;

  • #1497 Απάντηση

   Mε τον όρο ψηφιακά σενάρια εννοούμε: Σενάρια Μαθημάτων (ή αλλιώς Σχέδια Μαθημάτων σε ψηφιακή μορφή).
   Ο κάθε εκπαιδευτικός σχεδιάζει (από πριν) τη διδασκαλία του, προκειμένου αυτή να είναι επιτυχής.

   Σε ένα σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνονται συνοπτικά:
   – οι σκοποί του μαθήματος
   – τα μέσα διδασκαλίας (π.χ. βιντεοπροβολέα, πίνακα, ΗΥ, laptop κλπ)
   – τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν για το μάθημα (π.χ. Power-Point κλπ)
   – η περιγραφή του μαθήματος (της ενότητας) και του τρόπου διδασκαλίας που επιλέγει ο εκπαιδευτικός
   – τεστ ανατροφοδότησης
   – ανακεφαλαίωση
   – ερωτήσεις κατανόησης
   – ανάθεση εργασίας για το σπίτι (π.χ. ασκήσεις κλπ)

   … και ό,τι άλλο επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να αναφέρει στους μικρούς του μαθητές.

   Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο παιδαγωγικό σας σύμβουλο.

   Να σημειωθεί ότι ο βασικός στόχος της αίτησης είναι η παρουσίαση του παιδαγωγικού σκοπού για τη χρήση του ζητούμενου εξοπλισμού στην αίτηση. Ο εξοπλισμός αυτός καθαυτός δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

 • #1880 Απάντηση

  Τσενέ Κωνσταντίνα

  Παρά τον απαξιωτικό, κατά τη γνώμη μου, χαρακτήρα της απάντησης προς τον κ Ιωάννη Παπαθανασίου, θα τολμήσω να θέσω και εγώ το ίδιο ερώτημα προς εσάς και όχι προς τον παιδαγωγικό σύμβουλο. Γνωρίζω μεν πολύ καλά τι είναι το ψηφιακό σενάριο, αλλά δεν κατανοώ πώς απαντάμε. Με ένα ναι – όχι; με ένα παράδειγμα; με μια γενική περιγραφή;

Απαντήστε σε: Παιδαγωγικά Θέματα που αφορούν στη χρήση ΤΠΕ
Οι πληροφορίες σας: