Ερωτήσεις σχετικές με τον Εξοπλισμό ή/και το Λογισμικό

 • Συγγραφέας
  Δημοσιεύσεις
 • #173 Απάντηση

  Ομάδα διαχείρισης Forum
  Κλειδοκράτορας
 • #294 Απάντηση

  11dimxan

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #466 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #474 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #633 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

 • #296 Απάντηση

  ΜΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #642 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #299 Απάντηση

  Δ.Σ. Νεράιδας Θεσπρωτίας

  Καλημέρα σας!
  Δεν μπορούμε να κάνουμε είσοδο σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του ΠΣΔ αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.

  • #476 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #641 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #301 Απάντηση

  Μηλιάς Κωνσταντίνος

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #644 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #302 Απάντηση

  ΚΛΗΜΑΝΟΓΟΥ ΣΟΦΙΑ

  Καλημέρα σας.

  Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων. Γιατί συμβαίνει αυτό? Έτσι δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην σελίδα για καταγραφή.

  Ευχαριστούμε.

  • #645 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

  • #758 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password

 • #303 Απάντηση

  2ο 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΑΕΠ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #646 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #305 Απάντηση

  Γεώργιος Πανάγου

  Στην καταχώρηση του εξοπλισμού δεν ανοίγουν οι επιλογές του χώρου

  • #475 Απάντηση

   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.

 • #307 Απάντηση

  2ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας

  Καλημέρα σας.
  Αν και χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό και τους σωστούς κωδικούς δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην σελίδα για καταγραφή.
  Παρακαλούμε για περαιτέρω βοήθεια.

  • #647 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #313 Απάντηση

  1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (http://edulabs.minedu.gov.gr/, ), ΑΛΛΑ ΦΤΑΝΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:https://sso.sch.gr/login, ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ Η ΑΙΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΤΗΛ:2494022308

  • #648 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #321 Απάντηση

  Σταμάτη Κωνσταντία

  Καλημέρα
  Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό και τους σωστούς κωδικούς αλλά δεν μπορούμε να εισέλθουμε στη σελίδα. Εμφανίζεται το μήνυμα:μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη sso Logout. Τι πρέπει να κάνουμε?

  • #649 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #329 Απάντηση

  52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #650 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #333 Απάντηση

  9400222

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #655 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #335 Απάντηση

  9050142

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #658 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #337 Απάντηση

  Δημοτικό Σχολείο Ψαρής Φοράδας

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #404 Απάντηση

   Π. Αγγελοπουλος

   Θα χρησιμοποιείτε το λογαριασμό του ΠΣΔ όχι του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

   • #659 Απάντηση

    Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #340 Απάντηση

  2ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #660 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #345 Απάντηση

  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #661 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #348 Απάντηση

  Πέττας Παναγιώτης

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #662 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #350 Απάντηση

  Ιωάννης Νομικούδης

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #663 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

  • #763 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password

 • #363 Απάντηση

  Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Ηρακλείου

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #1141 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password

 • #365 Απάντηση

  Θεοδωρόπουλος Βασίλειος

  Καλημέρα από το 11ο ΔΣ Γλυφάδας.
  Στο παρελθόν έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία του εξοπλισμού του σχολείου μας στο Κτηματολόγιο (http://inventory.sch.gr/).
  Μπαίνοντας όμως στην αίτηση του edulabs, τα στοιχεία του εξοπλισμού είναι κενά.
  1)Πρέπει να τα ξανασυμπληρώσουμε;
  2) Στο http://inventory.sch.gr/ είναι συμπληρωμένα αναλυτικά αλλά δεν έχει γίνει ηλεκτρονική απογραφή. Αν γίνει θα μπορέσουν να συμπληρωθούν αυτόματα στο edulabs;

  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,
  Βασίλειος Θεοδωρόπουλος ΠΕ19
  11ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας

  • #477 Απάντηση

   Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με την διαλειτουργικότητα των δύο εφαρμογών, που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να ξαναπεράσετε εκ νέου τον ψηφιακό εξοπλισμό του σχολείου σας στην εφαρμογή edulabs.

   • #1075 Απάντηση

    Άκης Π.

    Επειδή μάλλον νομίζετε ότι έχουμε άπειρο χρόνο, θέλετε να μας δώσετε πρόσβαση στον κώδικα να σας φτιάξουμε τη διασύνδεση των δύο εφαρμογών ώστε να μην παιδεύεται ο κόσμος;

    Έχουμε και τις γνώσεις και τον χρόνο.

    Εμείς θα προχωρήσουμε την αίτηση και ελπίζουμε ότι η συμπλήρωση των στοιχείων μπορεί να γίνει εκ των υστέρων. Αυτό μας καλύπτει;;

 • #376 Απάντηση

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΜΑΛΟΣ

  Μπορεί κανείς να μας πει τι είναι το διαδραστικό σύστημα; (περιλαμβάνει πίνακα, προτζέκτορα και λάπτοπ;

 • #390 Απάντηση

  1o Δημοτικό Σχολείο Διαβατών

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #665 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #391 Απάντηση

  Κυριακίδη Ανθίππη

  Συνάδελφοι χρειάζονται οι κωδικοό του Π.Σ.Δ. όχι του myschool.

 • #392 Απάντηση

  Κυριακίδη Ανθίππη

  κωδικοί*

 • #396 Απάντηση

  Μπόσινα Χρυσούλα

  Στην καρτέλα «Χώρος» δεν ανοίγουν οι επιλογές.

  • #666 Απάντηση

   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.
   Να χρησιμοποιείτε browsers τελευταίων εκδόσεων.
   Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

 • #397 Απάντηση

  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε στην είσοδό μας στο σύστημα
  .
  Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #667 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #406 Απάντηση

  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ ΒΛΑΣΙΟΥ

  Γειά σας! Τι κάνετε; Σας παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου πείτε εάν μας δίνεται η δυνατότητα από την στιγμή που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των αιτήσεων να κάνουμε τροποποίηση της αίτησης ως προς τον εξοπλισμό γιατί αντί για laptop πάτησα κατά λάθος tablet; Θεωρώ ότι με βάσει τις ανάγκες που σας έχω περιγράψει δεν θα μπορεί το tablet να ανταποκριθεί λόγω έλλειψης δυνατοτήτων με αποτέλεσμα να είναι πιο εύχρηστο το laptop δηλαδή ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής στο νηπιαγωγείο μας. Ακόμα θα ήθελα να μου διευκρινίσετε σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης εάν υπάρχει δυνατότητα για να προσθέσουμε και δεύτερο εξοπλισμό π.χ. ένα πολυμηχάνημα εκτυπωτή που δεν διαθέτει το Νηπιαγωγείο μας; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων! Να είστε καλά!! Καλό μεσημέρι!!!

 • #456 Απάντηση

  11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

  Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #669 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #457 Απάντηση

  11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

  Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #473 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

 • #458 Απάντηση

  15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  παρακαλούμε να μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #467 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

  • #469 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #470 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #471 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

  • #472 Απάντηση

   Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

 • #463 Απάντηση

  Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

 • #464 Απάντηση

  Η Είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του myschool. Αν δεν γνωρίζετε τους κωδικούς σας επικοινωνήστε με το ΠΣΔ ή το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει.

 • #480 Απάντηση

  Ευαγγελίου Μαρία

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Σε κάποια στιγμή επιτρέπεται η είσοδος αλλά δεν υπάρχει η αίτηση. τηλ. επικοινωνίας: 210. 2611479

  • #672 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #486 Απάντηση

  Κώστας Πλατής

  Καλησπέρα σας,
  Μετά από την εισαγωγή των στοιχείων του επίσημου account του σχολείου στο ΠΣΔ
  προκύπτει το παρακάτω μήνυμα λάθους:
  «A problem occured fetching school data. SSO Logout»
  και δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή της αίτησης. Θα μπορούσατε
  να μας καθοδηγήσετε προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει και να χρησιμοποιήσουμε
  την εφαρμογή; Σας ευχαριστούμε

  2ο Δ/Σ Άργους

  (Να σημειωθεί ότι χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις φυλλομετρητών)

  • #673 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #487 Απάντηση

  Άγγελος Αρχοντοβασίλης

  Στον εξοπλισμό μπορεί να εμφανίζεται ό,τι έχει καταγραφεί στο inventory.sch.gr;
  Εάν ναι, στο inventory όσον αφορά εμάς δεν έχει γίνει η καταγραφή με τον λογαριασμό του σχολείου στο σχολικό δίκτυο, υποθέτω ότι έγινε με τον λογαριασμό του περσινού πληροφορικού κ της διευθύντριας… πως θα συνδεθούν για να περαστεί ο εξοπλισμός από το inventory στο edulabs;;

  • #675 Απάντηση

   Ότι έχει καταχωρηθεί στο inventory περνάει αυτόματα στο edulabs λόγω της διαλειτουργικότητας των δύοπ εφαρμογών. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζονται στο edullabs οι υποδομές του σχολείου που έχουν περαστεί στο Inventory, προτείνω να ενημερώσετε απ’ ευθείας την εφαρμογή edulabs με τον ήδη υπάρχοντα ψηφιακό εξοπλισμό του σχολείου.

 • #488 Απάντηση

  ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #676 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #505 Απάντηση

  31ο Δημ.Σχ.Ηρακλείου

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #677 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #506 Απάντηση

  Πατραμάνη Παρασκευή

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.

  • #678 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #576 Απάντηση

  leabgayg

  -1)); waitfor delay ‘0:0:15’ —

 • #598 Απάντηση

  ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΥ

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #680 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #602 Απάντηση

  Λουκάς Καϊμάρας

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.Γιατί συμβαίνει αυτό?

  • #681 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #604 Απάντηση

  Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας Κιλκίς – Αμοιρίδης Βασίλης

  Καλημέρα
  Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό και τους σωστούς κωδικούς αλλά δεν μπορούμε να εισέλθουμε στη σελίδα. Εμφανίζεται το μήνυμα:μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη sso Logout. Τι πρέπει να κάνουμε?

  • #682 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #618 Απάντηση

  1o Δημοτικό Σχολείο Σίνδου

  Καλημέρα
  Προσπαθώ να εισάγω τον εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στο εργαστήριο πληροφορικής και δε μου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξω το χώρο.
  Τί πρέπει να κάνω;

  • #683 Απάντηση

   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.
   Να χρησιμοποιείτε browsers τελευταίων εκδόσεων.
   Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

 • #623 Απάντηση

  Πατένταλης Κυριάκος, Δ/ντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου (9090096)

  Παρακαλούμε όπως μας βοηθήσετε στην είσοδο μας στη σελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/.Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι αυτά του πανελλήνιου σχολικού δικτύου (όνομα χρήστη και κωδικός) αλλά παρουσιάζεται στην οθόνη ένα μήνυμα που αναφέρει πως επιτρέπεται η είσοδος μόνο για επίσημους λογαριασμούς σχολείων με την ένδειξη SSO Logout.Δεν καταλαβαίνουμε. Χρησιμοποιούμε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου.

  • #684 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #629 Απάντηση

  ΔΙΟΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΛΙΟΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

  ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

  • #686 Απάντηση

   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.
   Να χρησιμοποιείτε browsers τελευταίων εκδόσεων.
   Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

 • #631 Απάντηση

  2ο Δημοτικό Σχολείο Αμφιλοχίας

  Καλημέρα αδυνατούμε να συνδεθούμε αν και χρησιμοποιούμε τους σωστούς κωδικούς. Ευχαριστώ.

 • #685 Απάντηση

  Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password.

 • #713 Απάντηση

  Βάιος Ζιώγας

  Θα δηλώσω ένα κινητό εργαστήριο ή 10 φορητούς υπολογιστές ή και τα δύο;

  • #799 Απάντηση

   Μόνο το ένα, η κινητό ή 10 laptops. Το κινητό εργαστήριο περιέχει και τροχήλατο ερμάριο μεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτισης των laptops καθώς και wifi σύνδεση.

 • #714 Απάντηση

  Νίκος Σολδάτος (ΠΕ19)

  Η ΛΥΣΗ για να συνδεθούμε στην εφαρμογή :

  1) Σύνδεση πρώτα από την ιστοσελίδα του Π.Σ.Δ. (http://www.sch.gr) με όνομα χρήστη και κωδικό σχολείου
  2) Μετά φορτώνουμε εκ νέου την ιστοσελίδα για την καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού (http://edulabs.minedu.gov.gr/) και κάνουμε είσοδο !!!

 • #736 Απάντηση

  ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ URL ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ
  KAI ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

  ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ BROWZER.ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ.

  ΖΗΤΑΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ,ΑΛΛΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

  • #800 Απάντηση

   Το URL είναι η διεύθυνση στο διαδίκτυο px. http://www.sch.gr/password.
   Ο προμηθευτής είναι αυτός που σας έχει προμηθεύσει τα προϊόντα.
   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.
   Να χρησιμοποιείτε browsers τελευταίων εκδόσεων.
   Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

   Αν έχετε δυσκολίες μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της περιοχής σας να σας κατευθύνει.

 • #798 Απάντηση

  ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΜΙΟΥ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΤΗΣΕΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΖΗΤΑΕΙ ΗΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΠΛΑ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ;

  • #802 Απάντηση

   Το Διαδραστικό Σύστημα Διδασκαλίας περιέχει Διαδραστικό πίνακα, Βιντεοπροβολέα και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

 • #849 Απάντηση

  Πόπη Ευσταθίου

  Το σχολείο μου δεν έχει καταχωρήσει τον εξοπλισμό που διαθέτει (κινητό εργαστήριο laptop, υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής από δωρεές, υπολογιστές και εκτυπωτές διοίκησης, διαδραστικό πίνακα) στο inventory.sch.gr.
  Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αίτηση αναβάθμισης των ψηφιακών μας υποδομών;
  Ευχαριστώ

  • #871 Απάντηση

   Π. Αγγελοπουλος

   Ναι μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης, θα πρέπει όμως να εισάγετε τον εξοπλισμό του σχολείου στην εφαρμογή edulabs.

 • #855 Απάντηση

  Κελαϊδής Ανδρέας

  Καλησπέρα σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με δύο ζητήματα.

  1ον: Κατά την καταχώρηση του εξοπλισμού απαιτείται το έτος κτήσης/αγοράς αυτού. Εφόσον ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού ήταν μεταχειρισμένο (refurbished) κατά την ημερομηνία κτήσης/αγοράς του, θα πρέπει να καταχωρηθεί η ημερομηνία κτήσης ή η ημερομηνία κατασκευής του; Για παράδειγμα υπολογιστής ο οποίος κατασκευάστηκε το 2008 έχει αγοραστεί το 2014. Αν καταχωρηθεί η ημερομηνία κτήσης του θα δημιουργηθεί, λανθασμένα, η εντύπωση ότι είναι κατασκευής του 2014, δηλαδή καινούριος, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

  2ον: Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρχει κρυπτογράφηση (SSL) στις ιστοσελίδες καταχώρησης, δεδομένου ότι στις φόρμες καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Κελαϊδής Ανδρέας.

  • #872 Απάντηση

   Αν και είναι ασυνήθιστο να υπάρχουν στην αγορά Υπολογιστές εξαετίας, στην περίπτωσή σας μπορείτε να εισάγετε το έτος κατασκευής. Όσον αφορά το SSl,έχετε δίκιο αλλά στην παρούσα φάση λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει. Θα το λάβουμε υπόψη μας για την επόμενη έκδοση της εφαρμογής.

 • #868 Απάντηση

  ΤΟΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Προσπαθώ να μπω στη φόρμα για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του σχολείου μας με τα στοιχεία του πανελλήνιου σχολικού δικτύου που μας ζητάει και δεν με δέχεται. Θα ήθελα τη βοήθεια σας.

  • #874 Απάντηση

   Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password

 • #873 Απάντηση

  Θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του ΠΣΔ και ΟΧΙ του Myschool. Για ανάκτηση των κωδικών σας από το το ΠΣΔ μπορείτε να α) επικοινωνήσετε με το ΠΣΔ στο 8011180181, β) Να επικοινωνήσετε με το ΑΕΙ/ΤΕΙ φορέα του ΠΣΔ της περιοχής σας που σας υποστηρίζει και γ) από το δικτυακό τόπο του ΠΣΔ στο URL http://www.sch.gr/password

 • #888 Απάντηση

  Ελένη Βασιλείου

  ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΙ θΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΩ ΣΤΟ URL μια άλλη απάντηση που διάβασα στο forum δεν με κάλυψε!

 • #902 Απάντηση

  ΠΑΠΑΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΟΜΝΑ

  Μητρικές πλακέτες παρέχονται;

 • #907 Απάντηση

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

  Τα συστατικά μέρη του κάθε υπολογιστή πως τα καταχωρούμε; Τα καταχωρούμε ανεξάρτητα από τον υπολογιστή ή στα σχόλια; Δηλαδή θα δηλώσουμε ξεχωριστά 12 υπολογιστές, 12 μνήμες, 12CPU, 12 HD;

 • #908 Απάντηση

  ΑΝΝΑ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ

  Καλημέρα σας.
  προσπαθώ να συνδεθώ από το http://edulabs.minedu.gov.gr,όταν όμως πατάω » σύνδεση» μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα….Τι πρέπει να κάνω;;;

  Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για τους επίσημους λογαριασμούς σχολείων. SSO Logout

  • #1310 Απάντηση

   Θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Δ. (http://www.sch.gr) με όνομα χρήστη και κωδικό σχολείου και κατόπιν θα φορτώσετε εκ νέου την ιστοσελίδα για την καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού (http://edulabs.minedu.gov.gr/) και θα κάνετε login. Προσοχή: Δεν θα κάνετε χρήση των κωδικών του Myschool.

 • #918 Απάντηση

  Ραλλία Αδαμίδου

  Καλησπερα θα πρέπει να δείτε να μην κλείνει η πλατφόρμα το Σαββατοκύριακο που έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε.. Προσπαθώ σήμερα από το πρωί να μπω και μου βγάζει error..

 • #956 Απάντηση

  12nipnafpakt

  Καλημέρα.
  Προσπαθώ να μπω στο http://edulabs.minedu.gov.gr αλλά δεν μου επιτρέπει την είσoδο στη σελίδα και μου εμφανίζει : 403 Forbidden

  • #1312 Απάντηση

   Θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Δ. (http://www.sch.gr) με όνομα χρήστη και κωδικό σχολείου και κατόπιν θα φορτώσετε εκ νέου την ιστοσελίδα για την καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού (http://edulabs.minedu.gov.gr/) και θα κάνετε login. Προσοχή: Δεν θα κάνετε χρήση των κωδικών του Myschool.

 • #986 Απάντηση

  Βασιλική Αντωνίου

  Στην αίτηση συμπληρώνουμε εξαρτήματα Η/Υ π.χ. επεξεργαστής, μνήμη Ram, patch panel κλπ, χωρίς να είναι συναρμολογημένα.καταλαβαίνω καλά?

 • #995 Απάντηση

  ΕΛΥΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

  Το σχολείο μου δεν γνωρίζω αν έχει καταχωρήσει τον εξοπλισμό που διαθέτει στο inventory.sch.gr, αλλά έχει γίνει καταχώρηση στο myschool.gr.
  Παρόλα αυτά όταν συνδέομαι δεν έχω στοιχεία. Μπορώ να τα ανακτήσω ή πρέπει να τα συμπληρώσω πάλι.
  Ευχαριστώ

  • #1094 Απάντηση

   Το inventory και το Myschool είναι διαφορετικά Πληροφοριακά Συστήματα. Αν είχατε καταχωρήσει εξοπλισμό στο inventory θα εμφανιζόταν στην εφαρμογή edulabs. Αν δεν εμφανίζονται θα πρέπει να τα καταχωρήσετε.

 • #997 Απάντηση

  ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΜΙΟΥ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΟΤΑΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΚΥΡΙΩΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟΙ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΒΑΖΟΥΜΕ;;;;ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ή ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;;;ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΩΡΙΣΑΝ ΤΟ 2014 ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΑΕΤΙΑΣ…..ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ………

 • #1009 Απάντηση

  Νάτσα Σεβαστή

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το URL ΤΩΝ λογισμικών.Τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσουμε σ΄αυτό το πεδίο;
  Ευχαριστώ.

 • #1014 Απάντηση

  ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΥΛΙΚΟ ΤΠΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;

  • #1098 Απάντηση

   Δεν ενδιαφέρει ο εξοπλισμός που είναι εκτός λειτουργίας, εκτός και υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί.

 • #1041 Απάντηση

  ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  O επιπλεον εξοπλισμος του σχολείου μας υπάρχει καταχωρημένος στο inventory ήδη από το 2014 με πιο πρόσφατη επικαιροποίηση 18-12-2015 (απογραφη 402). Αυτα δεν εμφανίζονται όμως στην καρτέλα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣστο eduLabs.Τι κανουμε ; Βεβαίως δεν νοείται να τα ξαναγράψουμε.
  Ευχαριστώ

 • #1045 Απάντηση

  Θωμάς Παππάς

  Κατά την καταχώρηση εξοπλισμού δεν υπάρχει πεδίο για επιτραπέζιο υπολογιστή. Τους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής τους δηλώνουμε αναλυτικά ένα-ένα με βάση τα εξαρτήματά τους; (σκληρό, μνήμη, επεξεργαστής)

 • #1060 Απάντηση

  Γιάννης Φραγκούλης

  Χαίρετε,

  Κατά την καταγραφή του λογισμικού, η φόρμα απαιτεί τη συμπλήρωση του προμηθευτή και του url του προμηθευτή. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι πολύ παλαιός και ο προμηθευτής δεν υπάρχει πλέον (Πουλιάδης);

 • #1061 Απάντηση

  Νάτσα Σεβαστή

  παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με το URL. Γράφουμε το επίσημο site του λογισμικού ή το site του προμηθευτή;
  Και αν ο εξοπλισμός είναι από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΌ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ( ΟΣΚ) τι γράφουμε στο UPL.
  Eυχαριστώ.

  • #1769 Απάντηση

   Για κάθε λογισμικό στο πεδίο «URL» καταχωρείτε τον δικτυακό τόπο του προϊόντος ή του έργου ανοιχτού λογισμικού.
   Στην καταχώρηση εξοπλισμού δεν απαιτείται συμπλήρωση του URL.

 • #1067 Απάντηση

  9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  Στην καταχώρηση του εξοπλισμού δεν ανοίγουν οι επιλογές του χώρου

  • #1101 Απάντηση

   Στη καταχώρηση του εξοπλισμού, εμφανίζονται μόνο οι χώροι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί το «Δημιουργία νέου χώρου» (επιλογή checkbox στη φόρμα του χώρου). Ο εξοπλισμός αφορά μόνο τους υπάρχοντες χώρους.
   Αν έχετε επιλέξει το «Δημιουργία νέου χώρου» σε όλους τους χώρους, δεν θα εμφανίζεται κανένας, αφού πρόκειται για χώρο που θα δημιουργηθεί και ο οποίος δεν έχει εξοπλισμό ακόμα.
   Να χρησιμοποιείτε browsers τελευταίων εκδόσεων.
   Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε πάλι μαζί μας.

 • #1069 Απάντηση

  9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το URL ΤΩΝ λογισμικών.Τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσουμε σ΄αυτό το πεδίο;

 • #1080 Απάντηση

  Παπαγιαννοπούλου Θεανώ

  Να καταχωρήσουμε και τον εξοπλισμό που έχουμε όπως Η/Υ, σαρωτές ή εκτυπωτές που δεν λειτουργούν;

  • #1102 Απάντηση

   Δεν ενδιαφέρει ο εξοπλισμός που είναι εκτός λειτουργίας, εκτός και υπάρχει περίπτωση να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί.

 • #1081 Απάντηση

  Ηλιόπουλος Χρήστος

  Στον εξοπλισμό γιατί δεν έχει Η/Υ και εκεί να επιλέγουμε και τα χαρακτηριστικά του;

 • #1107 Απάντηση

  Σπυροπούλου Δήμητρα

  Χαίρεται! Θα ήθελα να παραθέσω τις εξής ερωτήσεις σχετικά με την δήλωση εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Αρχικά και σχετικά με τους επιτραπέζιους υπολογιστές:
  1. Δηλώνω την μνήμη ram, το cpu και τον σκληρό ξεχωριστά και στις πληροφορίες βάζω ότι αφορά π.χ. τον πρώτο υπολογιστή κι όχι τον δεύτερο; ή δηλώνω απλά έναν υπολογιστή και γράφω στα σχόλια την μνήμη ram κλπ? Νοούνται δηλαδή ως ξεχωριστά μέρη ή ως τμήματα του υπολογιστή;
  2. Ως σταθμός εργασίας νοείται η μονάδα/πύργος/κουτί του υπολογιστή;

  Σχετικά με το εκπαιδευτικό λογισμικό θα ήθελα να ρωτήσω για το url που αναφέρεται. Το εκπαιδευτικό λογισμικό μας είναι σε cd και συχνά δεν υπάρχει διεύθυνση όπου να βρίσκεται ηλεκτρονικά. Τι γράφω σε μια τέτοια περίπτωση στο πλαίσιο url; Αναφορικά με το όνομα του λογισμικού βγάζει ένα «ΕΠΣΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», εννοεί αν είναι μέσω ΕΣΠΑ ή τον τίτλο του λογισμικού (π.χ. Ερευνώ το φυσικό κόσμο);

  Τέλος, στην καρτέλα κατοχύρωσης χώρου, υπάρχει ένα κουτάκι που μπορώ να βάλω τικ και λέει «δημιουργία νέου χώρου». Τι ακριβώς είναι αυτό;

  Με εκτίμηση,
  Σπυροπούλου Δήμητρα

  • #1146 Απάντηση

   Δηλώνεται πλήθος μνήμης, δίσκων κλπ αν θέλετε να αναβαθμίσετε συγκεκριμένους υπολογιστές. Δεν μας ενδιαφέρει ποιούς μόνο το πλήθος. Διαφορετικά μπορείτε να επιλέξετε σταθμό εργασίας. Ως σταθμός εργασίας εννοείται Κεντρική μονάδα, Πληκτρολόγιο, ποντίκι, Οθόνη.

 • #1127 Απάντηση

  Αδαμαντία Αθανασοπούλου

  Για να δηλώσω τους υπολογιστές που βρίσκονται στο εργαστήριο Πληροφορικής στην καρτέλα Εξοπλισμός αρκεί να δηλώσω 12 Σταθμούς Εργασίας, ή θα πρέπει να δηλώσω 12 σκληρούς, 12 μνήμες RAM, 12 CPU κοκ;

 • #1133 Απάντηση

  ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΜΙΟΥ

  Καλησπέρα,
  αν έχουμε υπολογιστές δεκαετίας που λειτουργούν ίσα ίσα για να κάνουμε τη διοικητική εργασία του σχολείου και είναι ιδιαίτερα αργοί, κολλάνε κλπ τους αναφέρουμε;Μπορούν να αναβαθμιστούν τέτοια μηχανήματα;;;Επίσης ως σταθμό εργασίας τι εννοούμε;;;τον πύργο μαζί με μνήμη, επεξεργαστή και σκληρό;;;την οθόνη;;; ευχαριστώ για το χρόνο σας

  • #1144 Απάντηση

   Αν διαβάσετε την εγκύκλιο θα δείτε ότι τέτοιου είδους παλαιοί υπολογιστές μπορούν να αναβαθμιστούν πάνω από ένα δίκτυο LTSP.
   Ως σταθμός εργασίας εννοείται Κεντρική μονάδα, Πληκτρολόγιο, ποντίκι, Οθόνη.

 • #1200 Απάντηση

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ

  Τι πρέπει να γράψουμε στη θέση url στην καταγραφή των λογισμικών στην καρτέλα «στοιχεία λογισμικού». Επίσης ποια λογισμικά πρέπει να καταγραφούν.

  • #1317 Απάντηση

   To URL που πρέπει αν βάλετε είναι αυτό της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή του λογισμικού.
   Π.χ. Office 2007 (URL: http://www.microsoft.com).
   Θα καταγράψετε όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιείτε για παιδαγωγικούς σκοπούς.

 • #1231 Απάντηση

  Σπυροπούλου Δήμητρα

  Στην Κεντρική Μονάδα Υπολογιστή (πύργος) σημειώνω στα σχόλια τον επεξεργαστή, την ram και τον σκληρό του δίσκο του κάθε κεντρικού σταθμού;

  • #1318 Απάντηση

   Ασφαλώς μπορείτε στα σχόλια να περιγράψετε π.χ. τη RAM κοκ ή ό,τι άλλο σχόλιο κρίνετε ότι βοηθά στη σταχυολόγηση των δεδομένων.

 • #1235 Απάντηση

  Σπυροπούλου Δήμητρα

  Επιπλέον, ως εκπαιδευτικό λογισμικό νοείται μόνο το ηλεκτρονικό ή και τα cd? Αν είναι και τα cd τι url θα βάλω;

  Ευχαριστώ πολύ!

  • #1316 Απάντηση

   Εκπαιδευτικό λογισμικό ονομάζεται το πρόγραμμα που έχει εγκατασταθεί στον Η/Υ είτε μέσω internet είτε μέσω CD είτε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.
   To URL που πρέπει αν βάλετε είναι αυτό της κατασκευάστριας εταιρίας ή του προμηθευτή του λογισμικού.
   Π.χ. Office 2007 (URL: http://www.microsoft.com).

 • #1237 Απάντηση

  14 δημ. Δράμας

  Καλημέρα, στο σχολείο μας χρειαζόμαστε διάφορους Η/Υ (ολόκληρο σύστημα: ΚΜΕ, Οθόνη, Ποντίκι, Πληκτρολόγιο). Αν ζητήσουμε «ΣΤΑΘΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» είμαστε καλυμμένοι; Ή πρέπει να ζητήσουμε χωριστά CPU, οθόνες κλπ;
  Ευχαριστούμε.

  • #1314 Απάντηση

   Σταθμός εργασίας είναι: οθόνη + υπολογιστής + πληκτρολόγιο + ποντίκι.
   Ωστόσο, ενδεχομένως να διαθέτετε έναν υπολογιστή που να χρειάζεται μόνον αναβάθμιση (π.χ νέο σκληρό δίσκο).

 • #1268 Απάντηση

  Paris

  Από τι αποτελείτε ένας σταθμός εργασίας;
  Οθόνη + Υπολογιστή; ή μόνο η θέση για να μπουν αυτά (ρεύμα internet)

 • #1366 Απάντηση

  Παναγιωτόπουλος Δημήτιος

  Στην καταχώριση του εξοπλισμού η επιλογή «κινητό εργαστήριο» αναφέρεται μόνο στο τροχήλατο ικρίωμα;

 • #1373 Απάντηση

  Παναγιωτόπουλος Δημήτριος

  Στην καταχώριση του εξοπλισμού η επιλογή «κινητό εργαστήριο», τι περιλαμβάνει;

  • #1496 Απάντηση

   Το κινητό εργαστήριο περιλαμβάνει τροχήλατο ερμάριο μεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτισης των laptops, 10 laptops και wifi σύνδεση

 • #1380 Απάντηση

  Paris

  Κινητό εργαστήριο είναι το τροχήλατο ικρίωμα που λογικά έχει 10 λαπτοπ πάνω. Και ένα access point.

  • #1583 Απάντηση

   Το κινητό εργαστήριο περιλαμβάνει τροχήλατο ερμάριο μεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτισης των laptops, 10 laptops και wifi σύνδεση

 • #1485 Απάντηση

  καλφα ιωαννα

  Στην καταχωρηση εξοπλισμου δεν αποθηκευεται η καταχωρηση γιατι δεν μπορει να συμπληρωθει το πεδιο ¨χώρος» . Πως μπορω να προχωρησω;

  • #1504 Απάντηση

   Εφόσον καταχωρείτε ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό, για να είναι διαθέσιμο το πεδίο «χώρος» στη καρτέλα «καταχώρηση εξοπλισμού», θα πρέπει να είναι ΜΗ επιλεγμένο το κουτάκι «δημιουργία νέου χώρου» στη καρτέλα «χώροι» -> «καταχώρηση χώρου».

 • #1486 Απάντηση

  καλφα ιωαννα

  Στην καταχωρηση λογισμικου και στο πεδιο «τίτλος» τι τίτλο πρεπει να βάλουμε;

 • #1487 Απάντηση

  καλφα ιωαννα

  και στον προμηθευτη του λογισμικου τι πρεπει να βαλουμε;

 • #1505 Απάντηση

  Στο πεδίο «Προμηθευτής» συμπληρώνετε την κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού ή εάν είναι ανοιχτό λογισμικό συμπληρώνετε τον τίτλο του λογισμικού

 • #1828 Απάντηση

  Θόδωρος Ξυδέας

  1. Στη ενότητα Λογισμικό καταχωρώ και τα λογισμικά που είναι προεγκατεστημένα κατά την αγορά του Η/Υ (Windows 7, MS Office 2013);
  2. Στη ενότητα Λογισμικό καταχωρώ και τα λογισμικά που είναι σε ιστοσελίδες τα οποία δεν χρειάζονται εγκατάσταση στον υπολογιστή του εργαστηρίου;
  3. Στην ενότητα Εξοπλισμός/Λογισμικό καταχωρώ τα στοιχεία όταν οι χώροι είναι διοικητικοί (γραφείο διευθυντή, γραφείο εκπαιδευτικών);
  4. Τους βιντεοπροβολείς σε ποιον χώρο τους καταχωρώ αφού είναι φορητοί και εξυπηρετούν όλες τις αίθουσες διδασκαλίας στο σχολείο;
  5. Όταν έχω διαδραστικό πίνακα (πίνακας + βιντεοπροβολέας) χωρίς φορητό Η/Υ βάζω Διαδραστικό Σύστημα;

 • #1849 Απάντηση

  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπέρα σας,
  Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι στην καρτέλλα καταχώρηση Λογισμικού υπάρχουν πέντα πεδία. Το τρίτο πεδίο αναφέρει για URL και το τέταρτο ζητάει τον προμηθευτή. Η ερώτηση που κάνω είναι η εξής. Στο τρίτο πεδίο που αναφέρει για το URL τι ακριβώς συμπληρώνουμε? Και όσο αναφορά για το τέταρτο πεδίο που ζητάει τον προμηθευτή εδώ τι συμπληρώνουμε? Γιατί αυτά τα είχαμε προμηθευτεί από το Υπουργείο Παιδείας. Σας παρακαλώ όπως λάβω άμεσση απάντησή σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • #1872 Απάντηση

  Δασκαλάκη Ευγενία

  Εμείς διαθέτουμε κάποια laptop που συνεχώς μεταφέρονται σε διάφορες αίθουσες,είναι υποχρεωτικό όμωε να δηλώσουμε ΧΩΡΟ; Πώς θα γίνει αυτό;

 • #1873 Απάντηση

  Ελένη Μούκα

  Το σχολείο μας διαθέτει διαδραστικά συστήματα 2 με πίνακα αφής και 8 με γραφίδα αλλά δεν έρχουμε laptop Αυτό πως το δηλώνουμε;

 • #1909 Απάντηση

  Θόδωρος Ξυδέας

  1. Στη ενότητα Λογισμικό καταχωρώ και τα λογισμικά που είναι προεγκατεστημένα κατά την αγορά του Η/Υ (Windows 7, MS Office 2013);
  2. Στη ενότητα Λογισμικό καταχωρώ και τα λογισμικά που είναι σε ιστοσελίδες τα οποία δεν χρειάζονται εγκατάσταση τοπικά στον υπολογιστή του εργαστηρίου;
  3. Στην ενότητα Εξοπλισμός/Λογισμικό καταχωρώ Εξοπλισμό/ Λογισμικό όταν οι χώροι είναι διοικητικοί (γραφείο διευθυντή, γραφείο εκπαιδευτικών);
  4. Τους βιντεοπροβολείς σε ποιον χώρο τους καταχωρώ αφού είναι φορητοί και εξυπηρετούν όλες τις αίθουσες διδασκαλίας στο σχολείο;
  5. Όταν έχω διαδραστικό πίνακα (πίνακας + βιντεοπροβολέας) χωρίς φορητό Η/Υ βάζω Διαδραστικό Σύστημα;

 • #1917 Απάντηση

  Σπύρος Αλεξίου

  Αν αιτηθούμε σε κάθε αίθουσα να τοποθετηθεί διαδραστικό σύστημα, ο υπάρχον εξοπλισμός (πχ βιντεοπροβολείς σε μερικές αίθουσες, υπολογιστές που χρήζουν αναβάθμισης RAM σε άλλες ή υπολογιστές που λόγω παλαιότητας δεν μπορούν να αναβαθμιστούν) θα θεωρηθεί εμπόδιο στην αίτηση ή θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να ανακυκλωθεί (πχ με μεταφορά σε άλλα σχολεία που τον χρειάζονται); Σε διαφορετική περίπτωση αν υπάρχει σε κάποιες αίθουσες μέρος του εξοπλισμού μπορεί να συμπληρωθεί ώστε να έχουμε ένας πλήρες διαδραστικό σύστημα;

 • #2031 Απάντηση

  Ηλίας Μαλαμής

  Υποβάλαμε τρεις αιτήσεις εξοπλισμού ( Α/Α αίτησης 4471 , 4477 , 4492 ) και εμφανίζεται μόνον η τελευταία, με αποτέλεσμα
  να μην είμαστε σίγουροι ότι έχουνε καταχωρηθεί οι άλλες δύο.
  Υπάρχει τρόπος να εμφανιστούν ;

 • #2032 Απάντηση

  Ξυνή

  Τα πεδια της αιτιολόγησης όταν έχουν πολλούς χαρακτήρες στην αίτηση δεν καταχωρούνται ή απλά δεν τυπώνονται? Πρέπει δηλαδή να τα στείλουμε με mail όπως είπατε σε παλαιότερο post;;

 • #2760 Απάντηση

  Μαρία

  Καλημέρα και καλή , δημιουργική σχολική χρονιά !

  Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορώ να μάθω σε ποιο σημείο βρίσκεται η αίτηση του Σχολείου μας ; Αν έχει εγκριθεί και εάν ναι, πότε θα γίνει η παράδοση σε μας του υπολογιστικού υλικού που ζητήσαμε …

 • #3195 Απάντηση

  Παπότη Ευθυμία

  Όταν ο υπολογιστής μας, με εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows Xp και το Office 2003, είναι δωρεά γονέα τι θα γράψω στο URL και στον προμηθευτή;
  Επίσης, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας του γραφείου είναι ανακατασκευασμένη και αγορασμένη από κατάστημα ηλεκτρικών. Τι θα δηλώσω στο URL και στον προμηθευτή;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • #4279 Απάντηση

  Παντελία Πατάπη (4ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας)

  Γεια σας!
  Θέλω να μάθω πώς και μέσα από ποια διαδρομή στο edulabs θα δω εάν έχει υποβληθεί προγενέστερη αίτηση για αιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για το 4ο Ν/Γ Σαλαμίνας, ώστε να διατηρηθεί η ίδια ή να αλλάξει.

  Με εκτίμηση,
  Παντελία Πατάπη.

 • #4286 Απάντηση

  Ζαραμπουκας Βασίλειος

  Καλημέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί τώρα, από τα σχολεία που εγκρίθηκαν να αναβαθμιστούν ψηφιακά;

 • #5349 Απάντηση

  Μαρια Κληματσακη

  Ειμαι η νεα Διευθυντρια του 11ου Δημοτικου Σχολειου Χανιων και πληροφορηθηκα οτι εχει εγκριθει η αιτηση των εκπαιδευτικων για ηλεκτρονικη αναβαθμιση του εργαστηριου.Μεχρι τωδα δεν εχει γινει καμια κινηση απο το φορεα σας.Θα ηθελα να με ενημερωσετε επι της διαδικασιας αν φυσικα ακομα τρεχει το προγραμμα .Σας ευχαριστω θερμα

 • #5710 Απάντηση

  Αικατερίνη Μασούρα

  Είμαι Δ/ντρια του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας. Έχει εγκριθεί η αίτησή μας για την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού της χολικής μας μονάδας. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πότε υπολογίζετε ότι παραλάβουμε τον εξοπλισμό. Σας ευχαριστούμε

Απαντήστε σε: Ερωτήσεις σχετικές με τον Εξοπλισμό ή/και το Λογισμικό
Οι πληροφορίες σας: