Ερωτήσεις σχετικές με την καλωδίωση/ Δικτύωση

 • Συγγραφέας
  Δημοσιεύσεις
 • #228 Απάντηση

  Ανώνυμος
 • #1280 Απάντηση

  Τσιόπελα Δ

  Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί πριν την τελική υποβολή της; Πώς εκτυπώνεται το αποδεικτικό υποβολής;

  • #1298 Απάντηση

   Δεν έχετε τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης πριν την τελική υποβολή της.
   Όταν υποβάλετε την αίτηση, θα σας εμφανιστεί το πλήκτρο: ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ώστε να την εκτυπώσετε.

 • #2010 Απάντηση

  Σκιαδά Χρηστίνα

  Δομημένη καλωδίωση τι περιλαμβάνει; Πρέπει να δηλώσουμε θέσεις εργασίας (πριζάκια), μέτρα, κλπ.;

  • #2022 Απάντηση

   Δομημένη καλωδίωση: rack – patch panel – switch. Εφόσον υφίσταται τέτοια υποδομή, την επιλέγετε.
   Δεν είναι απαραίτητο να δηλώσετε μέτρα.

Απαντήστε σε: Ερωτήσεις σχετικές με την καλωδίωση/ Δικτύωση
Οι πληροφορίες σας: