Οδηγίες Χρήσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες συμπλήρωσης των στοιχείων της εφαρμογής και υποβολής αίτησης

 

Στην ιστοσελίδα http://edulabs.minedu.gov.gr/, προκειμένου να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία και να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τέσσερις (4) βασικές καρτέλες:

  1. Kαρτέλα: ΣΧΟΛΕΙΟ
  2. Kαρτέλα: ΑΙΤΗΣΗ
  3. Kαρτέλα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
  4. Kαρτέλα ΦΟΡΟΥΜ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής του χρήστη σε φάση επεξεργασίας των στοιχείων καταχώρισης και υποβολής της αίτησης έχει ως εξής:

1.Καρτέλα ΣΧΟΛΕΙΟ(Εικόνες 1,2,3,4,5)

Στη καρτέλα αυτή περιλαμβάνονται τα εξής πεδία:

  • Πληροφορίες (Εικόνα 1)

Αποτυπώνονται  πληροφορίες που αφορούν στο σχολείο σας. Θα διαπιστώσετε ότι έχουν αποτυπωθεί ήδη ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν ανακτηθεί από άλλα εν λειτουργία πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΠΕΘ. Επιπλέον αυτών, σε κάθε καρτέλα, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε νέα στοιχεία που αφορούν στην πληρότητα της αίτησης σας, όπως τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του έργου, τους χώρους που χρησιμοποιείτε ήδη για χρήση ΤΠΕ ή τους επιπλέον χώρους που θα επιθυμούσατε να χρησιμοποιήσετε για χρήση ΤΠΕ, τον εξοπλισμό ΤΠΕ που διαθέτει το σχολείο, τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε κ.λ.π.

IMAGE-11

Εικόνα 1

  • Εκπαιδευτικοί (Εικόνα 2)

Καταχωρούνται ο Διευθυντής του σχολείου, ο υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου καθώς και όσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ήδη ή πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ στο σχολείο και οι οποίοι θα προσδιορισθούν από τη Διεύθυνση του σχολείου. Κάθε εκπαιδευτικός που καταχωρείται, θα πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο αναδυόμενο παράθυρο «Ερωτηματολόγιο». Το «Ερωτηματολόγιο» θα εκτυπωθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την συμπλήρωση της εφαρμογής, θα παραδοθεί στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια θα επιστραφεί συμπληρωμένο στον υπεύθυνο καταχώρησης για την αποτύπωση των πληροφοριών στην εφαρμογή.

IMAGE-22

Εικόνα 2

  • Χώροι (Εικόνα 3)

Εμφανίζονται οι χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη για χρήση ΤΠΕ και έχουν δηλωθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΠΕΘ. Μέσω της επιλογής «καταχώρηση χώρου», παρέχεται η δυνατότητα  καταχώρησης επιπλέον χώρων, τους οποίους θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε για χρήση ΤΠΕ. Για παράδειγμα, μια διαθέσιμη αίθουσα διδασκαλίας για τη δημιουργία ενός νέου εργαστηρίου πληροφορικής ή το εργαστήριο Τεχνολογίας το οποίο επιθυμείτε να εξοπλίσετε με ένα Η/Υ και ένα βιντεοπροβολέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δικαιολογηθεί η χρήση της αίθουσας συμπληρώνοντας όλα τα πεδία.

IMAGE-33

Εικόνα 3

  • Εξοπλισμός (Εικόνα 4)

Εμφανίζονται ορισμένα από τα ψηφιακά συστήματα του σχολείου που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΠΕΘ. Για την απόδοση πλήρους εικόνας του σχολείου σας, καταρχάς απαιτείται έλεγχος ορθότητας και τυχόν επικαιροποίησης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.

IMAGE-44

Εικόνα 4

  • Λογισμικό (Εικόνα 5)

Εμφανίζονται οι κατηγορίες λογισμικών τις οποίες χρησιμοποιεί το σχολείο και έχουν ήδη καταχωρηθεί σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΥΠΠΕΘ. Καταρχάς απαιτείται έλεγχος ορθότητας και τυχόν επικαιροποίησης των ήδη καταχωρημένων στοιχείων.

IMAGE-55

Εικόνα 5

 

2.Καρτέλα ΑΙΤΗΣΗ (Εικόνα 6):

Στη καρτέλα αυτή θα καταχωρήσετε πληροφορίες που αφορούν στον εξοπλισμό που θέλετε να αναβαθμίσετε ή/και στο νέο εξοπλισμό που θέλετε να αποκτήσετε, υποβάλλοντας και τη σχετική αίτηση.  Θα καταγράψετε:

 1.Το πλήθος τεμαχίων,

2.Τον τύπο εξοπλισμού, όπως αυτός εξειδικεύεται σε αναδυόμενο παράθυρο. Για παράδειγμα, νέο access point, laptop, router, patch-panel, εκτυπωτή κλπ.,

3.Το χώρο που αναφέρεστε, όπως αυτός εξειδικεύεται σε αναδυόμενο παράθυρο. Για παράδειγμα Εργαστήριο Πληροφορικής.

4.Την αιτιολογία χρήσης σε ελεύθερο κείμενο. Για παράδειγμα, χρήση των ΤΠΕ.

Επιπλέον, θα πρέπει να αιτηθείτε για:

αναβάθμιση του υπάρχοντος εξοπλισμού ή νέο εξοπλισμό ή κινητό εργαστήριο καθώς και για τον αν υφίσταται προοπτική αίθουσας για δημιουργία νέου εργαστηρίου.

Στο πεδίο αυτό παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων-παρατηρήσεων σχετικά με την αίτησή σας σε ελεύθερο κείμενο.

IMAGE-66

Εικόνα 6

 

3.Kαρτέλα ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Στη καρτέλα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τις σχετικές εγκύκλιους της δράσης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.»

4.Kαρτέλα ΦΟΡΟΥΜ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στη καρτέλα αυτή θα λειτουργεί υποστήριξη της εφαρμογής μέσω της παροχής απαντήσεων σε πιθανές ερωτήσεις που θα προκύψουν σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης. Συνιστάται η διατύπωση με συνοπτικό αλλά συνεκτικό και εύληπτο τρόπο των ερωτήσεων και συναφών παρατηρήσεων.

IMAGE-7

Εικόνα 7